บทกลอน

posted on 22 Sep 2008 21:07 by heart2008

ความคิดถึง ความรัก ความห่วงใย
มาส่งใจ ฝากไป ในฟ้ากว้าง
ทุกทุกวัน ฝากมา ไม่จืดจาง
เหมือนฟ้าพร่าง ทางรัก ไม่โรยลา


ความรักมี มามอง จ้องไม่หลบ
แรกประสบ พบกัน ใจหันหา
รักเรียงร้อย ถ้อยคำ จำนรรจา
ที่ผ่านมา รักนี้ ไม่มีคลาย


ความห่วงใย ที่มี ยังคงมั่น
ห่วงใยกัน วันนี้ ไม่มีหาย
รักคิดถึง ซึ้งใจ ไม่มีคลาย
แสนห่วงใย ดวงใจ ดวงเดิมเดิม